Beste duivenvrienden,

Als kandidaat voor de komende verkiezingen afdeling West Vlaanderen  arrondissement Kortrijk wil ik toch voor de mensen die me nog niet kennen mezelf eens voorstellen.

Mijn naam is Vandenberghe Dany  ben 59 jaar en werkzaam bij de Technische dienst  van het  OCMW  te Wevelgem meer bepaald in het woon en zorgcentrum “Het Gulleheem” te Gullegem. Volgend jaar kan ik op pensioen en kan ik mij ten volle inzetten voor onze duivensport.

Ik ben reeds meer dan 20 jaar bestuurslid bij de Gullegemse duivenmaatschappij waar we hoofdzakelijk snelheid – en kleine halve fond vluchten inkorven en waar ikzelf aan deelneem onder de naam Cuvelier-Vandenberghe. Het feit dat we als lokaal jaar na jaar meer en meer duiven inkorven toont aan dat we organisatorisch goed bezig zijn. Mede dankzij de huidige ploeg medewerkers mag ik zeggen dat we trots mogen zijn op wat we opgebouwd hebben.

Nu even mijn visie voor de komende jaren.

Dat we op gebied van aantal liefhebbers moeten inbinden gaan we moeilijk kunnen tegenhouden vrees ik, maar het moet de bedoeling zijn met de huidige middelen die we tegenwoordig voor handen hebben de duivensport weer aantrekkelijk en in een beter daglicht te plaatsen, zodat weer wat meer jongeren zich aangetrokken voelen .

Duidelijke informatie en een open beleid naar de liefhebbers en lokalen toe staat bij mij hoog in het vaandel. Ook zal er iets moeten gedaan worden om het versnipperen van de vluchten tegen te gaan. Ik hoorde dit jaar positieve geluiden over de aanpassingen aan de nationale vluchtkalender. De snelheid en kleine HF kalender is nog voor verbetering vatbaar denk ik.

Zoals al aangegeven moeten we het versnipperen van de vluchten tegen gaan. Dat kan enkel door enkele vluchten te schrappen en te vervangen door één vlucht.

Het heeft bv geen zin om een kleine halve fond vlucht met 1 nacht mand van +- 300 km in te richten   en op dezelfde dag een vlucht met twee nachten mand van +- 330 km in te voorzien.

Wat de grotere thema’s betreft zoals de dopingperikelen, vogelgriep toestanden en nationale uitslagen is er inderdaad nog veel werk en vooral overleg (informatie) aan de winkel.

Ik merk ook dat er zeer veel ongenoegen is bij de liefhebbers  naar de huidige bewindvoerders toe vooral dan op de sociale media  . Als we echter het aantal kandidaten bekijken die er iets willen aan veranderen dan moet ik vast stellen dat in sommige arrondissementen zelfs niemand bereid is zich kandidaat te stellen . Ik vind dit bijzonder spijtig hoewel ik moet toegeven dat er bekwame mensen door de huidige reglementen gewoonweg geen kans krijgen zich kandidaat te stellen. Daar mag volgens mij ook dringend werk van gemaakt worden .

Als slot wil ik er wel bijzeggen dat voor iedereen goed doen onmogelijk zal zijn en daarom doe ik een oproep aan de vele criticasters om zich in het vervolg wat in te houden op de sociale media want de verwijten gaan soms heel ver en treffen mensen soms heel diep hoewel ze het allemaal wel goed bedoelen en zich dagelijks inzetten voor onze duivensport. Maar positieve kritiek is natuurlijk altijd welkom.

 

Om te eindigen zou ik jullie graag willen vragen een stem uit te brengen op mijn naam zodat we toch wat gewicht in de schaal kunnen werpen bij de vorming van de komende ploeg.

 

Verder wens ik iedereen veel succes toe en hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen om onze hobby weer wat nieuw leven in te blazen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Vandenberghe Dany

 

www.gullegemseduivenmaatschappij.be

 

dany.vandenberghe@gmail.com