Voorlopig programma leervluchten 

ZONDAG 31 MEI : DOORNIK JONGEN + OUDE EN JAARSE  & MOMIGNIES OUDE EN JAARSE                       INKORVING ZATERDAG VAN 14U TOT 18U 
AFHALEN LEGE MANDEN VOOR DOORNIK EN MOMIGNIES VRIJDAG TUSSEN 10.30u EN 11.30u of tijdens inkorvingsmoment.


Prijzen Doornik (Rumes) 0.50 €   Momignies 0.75 €

Los W2

Verder gaan we niet met de voorspellingen !!!!!!

TENEINDE ALLES ZO GOED MOGELIJK TE ORGANISEREN : KOM NIET VROEGER DAN AANGEGEVEN ! 

 

16/05/2020 Mededeling van de KBDB

 Eén van onze vorige mededelingen begonnen we met:

Stap voor stap komen we dichterbij …

Ondertussen werden al veel stappen ondernomen teneinde het sportseizoen 2020 op gang te brengen. Het was een moeilijk proces maar eveneens een uitdaging met vele slapeloze nachten.

EN ………..         vanavond om 19u30 viel volgende e-mail in mijn mailbox: 

Geachte Heer Bodengien,

De Federale Crisiscel is vandaag samengekomen.

Het volgende zal bijkomend vanaf 18 mei worden toegelaten. De website van de FOD Volksgezondheid zal nog hiertoe worden aangepast (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/):

“Is duivensport toegestaan?

Ja, in het kader van het welzijn van de dieren, niet in wedstrijdverband en trainingen zijn enkel toegestaan binnen België, mits social distancing tussen de eigenaars.”

Wedstrijden met dieren (waaronder duiven) blijven dus verboden.

Men ziet dat als evenementen en samenkomst van mensen, hetgeen verboden is. Men wil hier dan ook geen uitzondering voor toestaan voor wat betreft duivenwedstrijden.

Jullie vraag zal hoe dan ook door ons verder onder de aandacht gebracht worden van de Federale Crisiscel.

Met vriendelijke groeten,

Kabinet Vlaams viceminister-president Ben Weyts

Wat betekent dit?

We zijn weer een stapje verder nl. vanaf 18/05/2020 mogen gezamenlijke leervluchten (dus GEEN wedvluchten) worden ingericht en UITSLUITEND in BELGIE en dit uiteraard onder STRIKTE voorwaarden en mits respect van het vademecum, het draaiboek waaraan de liefhebbers en de verenigingen zich dienen te houden EN hetgeen bijgevoegd wordt gepubliceerd.

We gaan onmiddellijk in onderhandeling om ook leervluchten te mogen inrichten vanuit Frankrijk. Voor de verdere afhandeling staan we reeds rechtstreeks in contact met Minister De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Nationale Crisiscel.

Qua vluchtprogramma dienen nog besprekingen te worden gevoerd met het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB en hierop aansluitend met de vervoerders. Dit overleg zal aanstaande maandag 18/05/2020 plaatsvinden.

Wij communiceren hierover zo vlug als mogelijk.

Wij wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om al onze liefhebbers, de besturen van de verenigingen, de personen die hebben bijgedragen tot het bekomen van een positieve afhandeling van dit moeilijke dossier, …… enfin, IEDEREEN, die de uitgevaardigde maatregelen stipt hebben opgevolgd, BEDANKEN want zonder al deze inspanningen van EENIEDER hadden wij nooit dit resultaat kunnen bereiken. Zoals reeds meermaals gezegd: “TOUS ENSEMBLE”.

We dringen nogmaals aan om de door de overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen “covid-19” strikt op te volgen.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beste vrienden duivenliefhebbers,

Stilaan gaan wij naar een versoepeling van de maatregelen i.v.m. covid-19 en kijkt iedereen uit naar een opstart van het duivenseizoen. Ook wij als bestuur zijn reeds volop in voorbereiding, en om u bij de start niet onnodig lastig te vallen, en alles op die moment zo eenvoudig mogelijk te maken, enkele -terecht-opgelegde richtlijnen en verduidelijkingen naar ons lokaal toe.

WAAR ?

De inkorvingen van onze leervluchten zullen plaats vinden, zoals reeds vroeger aangekondigd, in de gebouwen van FC Gullegem, gelegen op adres Poezelhoek, 12, 8560 Gullegem. (is een straatje aan Carrefour Gullegem, aan rond punt om naar café De Bank te gaan). Opgepast er zijn werken bezig tussen Wevelgem en Gullegem, dus mensen die via R8 of A19 naar Gullegem komen : afrit 9 van R8 nemen en daarna richting Gullegem. NIET AFRIT 1 GULLEGEM VAN DE A19 NEMEN !!!!!

WANNEER ?

De inkorvingen zullen plaats vinden de dag vóór vlucht van 14.00u tot 19.00u. Er zijn ruime parkings voorzien. Bij het oprijden van het domein zal er iemand staan om jullie te verwelkomen, een nummer te geven en een parkeerplaats aan te duiden. Gelieve stipt deze aanwijzingen op te volgen. Terwijl u wacht in uw wagen, zal er iemand rondgaan van het bestuur, om uw lidkaart en uw Paramyxoformulier na te zien (dat normaal al in ons bezit is) en de financiële kant te regelen. (daarover straks méér). Daarna wacht u rustig uw beurt af tot men u vraagt met uw wagen nader te rijden, zodoende uw duiven te kunnen inkorven. Ook hier weer : gelieve stipt de aanwijzingen op te volgen. IEDEREEN BLIJFT IN DE WAGEN…

HOE ?

Als het uw beurt is zal men u de mand(en) aanwijzen om uw duiven in te korven, onder toezicht van een bestuurslid. U korft uw duiven zelf in !!!! ALS ZOWEL OUDE ALS JONGE DUIVEN MOGEN INGEKORFD WORDEN kunnen er 2 lossingsmomenten zijn  : oude/jaarse/duivinnen en jonge duiven. Let er dus op dat uw duiven in de juist mand zitten. Als dat gedaan is zal men u aanwijzen hoe u het domein veilig kunt verlaten, zonder andere liefhebbers te ontmoeten. Daarna komt de volgende liefhebber aan de beurt. DRAAG ALTIJD UW MONDMASKER ONZE MEDEWERKERS GAAN DAT OOK DOEN.

AFHALEN EN TERUGBRENGEN INKORVINGSMANDEN :

De KBDB raadt de liefhebbers aan zoveel mogelijk gebruik te maken van manden van de voerders. Deze manden kunnen afgehaald worden aan het voetbalterrein de dag van inkorving tussen 9.30u en 11.00u, en vanaf 14.00u. Daar noteren wij per liefhebber hoeveel manden er meegenomen worden. Wanneer jullie deze manden terugbrengen wordt nagezien hoeveel manden terugkomen en hoeveel nog in jullie bezit. Er mogen maximum 28 duiven in een mand, minder mag, maar er worden altijd minimum 25 duiven aangerekend. Voor Arras is dat 16.25 €, voor Clermont 18.75€. Ook hier straks méér over het betalen. 2 bestuursleden van de maatschappij zullen de manden aannemen, drinkbakjes voorzien, de verzegeling doen en de manden aan de kant zetten me de juist klever (lossing 1 of lossing 2).

VOORAF MELDEN AANTAL DUIVEN EN INKORVINGSUUR :

Van zodra wij weten wanneer welke vluchten worden gegeven sturen wij u een mail met de juiste data en inkorvingsmomenten. In die mail zullen wij ook vragen hoeveel duiven jullie willen inkorven, of hoeveel volle manden jullie komen halen, en rond welk uur jullie zullen komen inkorven. We werken met 5 shiften : van 14.00u-15.00u ; 15.00u-16.00u ; 16.00u-17.00u ; 17.00u-18.00u en van 18.00u-19.00u. De manden zullen allen voorzien zijn van drinkbakjes, dus laat zeker niet na vroeg te komen, ze worden zeer goed verzorgd. (voor diegenen die vroeg komen doen wij misschien wel een cognacje in de drinkbakjes ). Als alles binnen is zien we hoeveel liefhebbers en duiven we hebben per shift, en doen eventueel aanpassingen. Voor onze oude en minder mobiele liefhebbers voorzien we een voorkeursbehandeling.

 

AFREKENEN :

Men vraagt ons zo weinig mogelijk te werken mat cash geld, en daar willen wij ons zoveel mogelijk aan houden. Dit wil zeggen :

·         Wij kunnen werken met overschrijving. Als ons bestuurslid komt afrekenen en u wenst over te schrijven zal zij (het zal onze Yasmine zijn) een formuliertje geven met het bedrag dat u moet overschrijven en het rekeningnummer. Bij de mededeling zet u uw naam en datum van inkorving. Gelieve daarmee niet te lang te wachten, onze bediende werkt slechts halftime !

·         We kunnen ook werken met Payconiq !!!!  


·         Vanaf dit seizoen zullen wij werken met een kassasysteem, beheerd via het duivenprogramma ! Voorbeeld : Cuvelier Willy heeft nog 52.64€ tegoed van verleden jaar. Als hij 20 leerduiven inkorft op Arras kost dat 13 €. Als Yasmine langskomt bij Willy zal zij 13€ in min noteren van zijn tegoed. Zijn nieuwe tegoed wordt dan 39.64€. Als Willy ziet dat zijn tegoed slinkt kan hij een overschrijving doen op onze rekening (voorbeeld 200€) en dat wordt door ons bijgeschreven op zijn rekening. Het nieuwe saldo zal dan 239.64 € bedragen. Als hij 100 € inlegt voor een vlucht, en hij speelt 80 € terug wordt zijn nieuw saldo 219.64 €. En zo kan hij het hele jaar door komen spelen zonder 1 euro te verleggen. Makkelijk voor de liefhebber en zeker gemakkelijk voor de maatschappij. Als iemand liever geen overschrijving doet, kan hij de eerste inkorving cash geld meebrengen, die dan bijgeschreven wordt op zijn rekening. Wanneer iemand een zeer goed seizoen doet en geld wil afhalen (cash of via rekening) : geen probleem, hij of zij hoeft maar te vragen. Als je eens in min gaat : geen probleem, de volgende maal zuiver je het saldo aan of je doet een overschrijving. In de maatschappij in Meulebeke werken zij al 2 jaar met dat systeem, en zij zijn daar zeer tevreden over, zowel bestuur als liefhebber. Iedere week kan je gerust weten hoe de stand van je rekening is. Dus die wil een voorschot betalen : gelieve een overschrijving te doen op rekening BE78 0689 0210 5986 van De Gullegemse Duivenmaatschappij. Gelieve in de mededeling te noteren : voorschot, naam liefhebber, lidnummer bij de KBDB.

·         Zeer uitzonderlijk : cash, maar gelieve wel gepast geld mee te brengen

Voilà, een hele boterham, maar goede afspraken maken goede vrienden. Als wij willen dat ons seizoen voorgoed vertrokken is zal het zaak zijn alle richtlijnen strikt op te volgen.

De volgende mail zal een belangrijke mail zijn : daar geven wij het voorlopige vluchtprogramma en kan je via ‘Beantwoorden’ het aantal duiven doorgeven en het tijdstip dat je wenst in te korven.

DENK ERAAN : ZORG GOED VOOR JEZELF – ZORG GOED VOOR ANDEREN

 

Namens het bestuur van de Gullegemse Duivenmaatschappij,

Paul Cuvelier

0498/433532

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Koppelen chipringen

Vanaf heden is het koppelen van chipringen weer toegelaten door de KBDB.                                                            Liefhebbers die elektronische voetringen willen laten koppelen nemen best contact op met voorzitter Paul Cuvelier  0498/43 35 32  om afspraken te maken ivm het afleveren van de klokken.
Bellen liefst tussen 10.00u en 11.30u en tussen 16.00u en  18.00uattest - attestation.pdf
mededeling - communiqué.pdf

Mededeling van de KBDB

Teneinde enerzijds duidelijkheid te verschaffen aan onze liefhebbers en anderzijds om bepaalde mededelingen, gepubliceerd op websites (langs Franstalige zijde), tegen te spreken, vindt u hierna, de mail dewelke wij mochten ontvangen vanwege de crisiscel van de federale overheid aangaande het individueel opleren en waarin de inhoud van onze mededeling van 27/04/2020 en onze eerdere telefonische contacten met de bevoegde diensten wordt bevestigd:

Van: info-coronavirus <info-coronavirus@health.fgov.be>
Datum: 6 mei 2020 om 16:37:52 CEST
Aan: Pascal Bodengien <
Bodengien.p@kbdb.be>
Onderwerp: Antw.:
 opleervluchten duiven

Geachte meneer Bodengien,

Alvast bedankt voor uw mail.

Onze excuses voor het ongemak, het is redelijk druk en we doen ons best om zo snel en juist mogelijk alle mails te beantwoorden.

Het individueel opleren van duiven, tot maxium 25 km, is in het kader van dierenwelzijn toegelaten.

We raden wel aan een bewijs/attest mee te nemen op die manier kan u steeds uw reden van verplaatsing verklaren.

Hou zeker de updates in het oog zodat u over de juiste informatie beschikt.

Indien u nog vragen heeft gelieve zeker onze site ook te bekijken die steeds nieuwe updates vertoont en het laatste nieuws dat aan de burgers gecommuniceerd wordt:

https://www.info-coronavirus.be/nl

 

 

Op onze website zal een attest worden gepubliceerd, hetgeen u dient mee te nemen in het kader van uw verplaatsingen, om individueel duiven op te leren.

 

U moet te allen tijde in het bezit zijn van uw lidkaart evenals van het attest en de inhoud van huidige mededeling (zie PDF-versie).

 

Zoals blijkt uit bovenvermelde e-mail wordt geen onderscheid gemaakt voor wat betreft de categorieën van duiven zodat zowel oude duiven, als jaarlingen als jonge duiven mogen worden opgeleerd maar beperkt tot maximum 25 kilometer.

 

Hopelijk zijn alzo alle onduidelijkheden van de baan.

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.02/05/2020

we vernemen het overlijden van Marie-Madeleine Vandenbulcke, echtgenote van Roger Verstraete, jarenlang lid van onze maatschappij en moeder van Rik Verstraete, jarenlang in het bestuur van onze maatschappij. Zij werd geboren op 2 maart 1934, en rustig overleden in het WZC Gulleheem op 30 april 2020.

Wij bieden langs deze weg de familie onze oprechte deelneming aan.

28/04/2020

We doen er alles aan om vanaf dit seizoen betalen mogelijk te maken via payconiq.

Installeer en registreer nu reeds de app op uw smartphone  via  73e59cca-7465-4fa9-a24c-140349ab05cbpng of   cd0e564f-890e-4854-833f-e4929c261df1png

 

hand-with-phone-nl_2019-01-31-08-10-54_cache2019-01-31-08-10-54png27/04/2020

Mededeling van de KBDB

Alle Belgen, waaronder zeker onze duivenliefhebbers, hebben vol ongeduld gewacht op de persconferentie van de federale overheid gehouden na de zitting van de veiligheidsraad van afgelopen vrijdag 24/04/2020.

Na het uitgelekte rapport van deze veiligheidsraad van enkele dagen ervoor was iedereen hoopvol en werd er gedacht aan verstrekkende versoepelingsmaatregelen maar…..


tot 04/05/2020 werden er weinig tot geen versoepelingen aangekondigd.

We dienden met z’n allen vast te stellen dat de versoepelingsmaatregelen PROGRESSIEF zullen worden toegepast en wekelijks zullen worden geëvalueerd teneinde de covid-19 pandemie onder controle proberen te houden.

Zaterdagochtend 25/04/2020, heeft de KBDB onmiddellijk contact opgenomen met de corona-crisislijn van de federale overheid teneinde vanaf 27/04/2020 toch de liefhebbers de mogelijkheid te bieden om hun duiven individueel te mogen opleren. Een antwoord werd gevraagd tegen uiterlijk vandaag. Hierna de e-mail dewelke afgelopen zaterdag werd verstuurd:

De KBDB (Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond) met +/- 16.000 aangesloten en effectieve leden en +/- 500 verenigingen heeft van bij de aanvang van de coronacrisis de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt opgevolgd.

Wekelijks werden onze leden en onze verenigingen geïnformeerd over de stand van zaken en hebben wij hen aangezet en aangedrongen om de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt op te volgen.

De uitbraak van de Covid-19 pandemie viel samen met de start van het duivenseizoen: jonge duiven (geboren in 2020) dienen in een eerste fase individueel te worden opgeleerd, hetgeen betekent dat de liefhebber zijn jonge duiven in een mand plaatst en deze, op een afstand van +/- 25 kilometer, gaat lossen in de vrije natuur, zodat de duiven naar het hok kunnen weerkeren. Per keer dat de duiven individueel worden opgeleerd wordt de afstand groter tussen de lossingsplaats en het hok.

De duiven moeten, voor hun eigen welzijn, op steeds verdere afstanden worden gelost teneinde hun oriëntatie vermogen en hun drang om naar het hok terug te keren NIET te verliezen.

Waarom zijn dergelijke opleringen ONTONTBEERLIJK in het kader van DIERENWELZIJN:

- Jonge duiven die te lang op het hok verblijven en niet worden opgeleerd verliezen hun oriëntatie vermogen

- Duiven die hun oriëntatie vermogen verliezen, raken verdwaald en keren niet meer terug naar het hok

- Verdwaalde duiven vliegen zich ofwel te pletter of vinden op een bepaald moment geen eten meer en komen te sterven

De hierboven uitgewerkte theorie wordt gestaafd door dierenartsen gespecialiseerd in reisduiven (bijgevoegd).

Het individueel opleren wordt zowel door “Dierenwelzijn Vlaanderen” als “Dierenwelzijn Wallonië” ondersteund met een POSITIEF advies (zie bijlage).

Ook in de ons omringende landen, zoals Nederland en Duitsland, alwaar de pandemie eveneens woedt, worden nu reeds de individuele opleringen toegestaan door de bevoegde overheidsdiensten.

Bovendien is bewezen, via wetenschappelijk ondersteunde studies, dat de duif het virus niet kan overdragen (zie bijlage).

Kunt u ons, vandaag of morgen (25 of 26/04/2020), bevestigen dat dergelijke opleringen eventueel vanaf maandag 27/04/2020 en zo niet, vanaf 04/05/2020 worden toegestaan?

We moeten maandag aanstaande 27/04/2020 onze liefhebbers en verenigingen hierover informeren.

Hartelijk dank voor een snelle respons.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Gisteren en ook vandaag nog werd telefonisch contact opgenomen met de crisislijn van de federale overheid EN

in het kader van het welzijn van onze duiven krijgen wij


groen licht om uitsluitend in België individueel op te leren!

GO!!! Hartelijk dank aan de bevoegde diensten van Dierenwelzijn Vlaanderen en Wallonië en aan de


gespecialiseerde dierenartsen!

Wij willen hierbij duidelijk stellen dat de toelating om vanaf heden INDIVIDUEEL op te leren ENKEL wordt verleend in het kader van “DIERENWELZIJN” en NIET in het kader van de “SPORT” d.w.z. dat de toelating tot het individueel opleren niet wordt toegestaan om zich voor te bereiden op de komende wedvluchten maar wel terug te vinden is in het feit dat duiven die niet worden opgeleerd hun oriëntatievermogen verliezen en achteraf hun weg niet meer naar het hok zouden terugvinden.

De KBDB vraagt aan de liefhebbers om, zo veel als mogelijk in de voormiddag op te leren en op een maximale afstand van +/- 25 kilometer teneinde de liefhebbers, dewelke hun duiven op het hok uitlaten, geen al te grote verliezen zouden lijden. Enkel in uitzonderlijke gevallen (mensen die werken, hulpverleners,…) mag op een ander tijdstip opgeleerd worden.

Ook vanuit Frankrijk werd positief nieuws ontvangen. Aldaar worden er versoepelingen aangekondigd vanaf 11 mei 2020.

Noch de KBDB noch zijn verenigingen zitten stil:

De KBDB heeft actueel prijsoffertes gevraagd teneinde over te gaan tot een gezamenlijke aankoop van alcoholgel, zodat de verenigingen deze bij de KBDB, tegen een gunstige prijs, kunnen aankopenOok voor wat betreft de eventuele huur of aankoop door de vereniging van een betaalterminal (bancontact) werden inlichtingen ingewonnen maar de aankoop of de huur van dergelijk betaalterminals is afhankelijk van bank tot bank. Mocht u opteren voor dergelijke betaalwijze, raden wij de verenigingen aan hun bankinstelling te contacteren. Er kan uiteraard ook nog worden gewerkt met de reeds voorgestelde oplossingen zoals overschrijving, betaling van een voorschot, ….Van verschillende verenigingen hebben we reeds vernomen dat zij volop bezig zijn met hun voorbereidingen te treffen teneinde de opgelegde maatregelen van “social distancing” te respecteren, zoals o.m. hierna gedemonstreerd door de nationale ondervoorzitter van de KBDB, dhr Wim Logie

Enkele praktische info:

Tijdsduur voor een dergelijke opstelling: 45 minGebruikte materialen: dikke doorzichtige plastiek, te koop bij de doe-het-zelf zaken (+/- 6 € per lopende meter - breedte 140 cm)voorzien van een doorgeefluik zodat er geen contact is tussen de liefhebber en de inkorverkostprijs van deze opstelling (2 inkorvingstafels): +/- 40 EURO Na het inkorven moet de plastiek worden ontsmet

Firma’s dewelke een plexiglas, op het adres van de vereniging leveren en dit binnen de 48 uur, tegen de prijs van +/- 60 EURO/m²: Metaplex 03/820.96.90 info@metaplex.be

Q Creations 065/35.99.94

We doen dit voor AL onze liefhebbers, van jong tot oud, voor alle mannelijke en vrouwelijke duivenliefhebbers, we doen het voor IEDEREEN maar VOORAL VOOR ONZE DUIVEN

Houd het vooral veilig!

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Communiqué de la RFCB

Tous les belges, parmi lesquels certainement nos amateurs, ont attendu, ce vendredi 24/04/2020 avec impatience la conférence de presse du gouvernement fédéral faisant suite au conseil de sécurité.

Suite au rapport explicité, quelques jours auparavant, de ce conseil de sécurité, tout le monde était rempli d’espoir et pensait à des mesures d’assouplissements mais …

jusqu’au 04/05/2020, pas ou peu d’assouplissements ne seront octroyés.

Nous devons tous constater que ces mesures d’assouplissement seront appliquées progressivement et évaluées, de semaine en semaine, afin d’essayer de garder la pandémie du covid-19 sous contrôle.

Samedi matin 25/04/2020, la RFCB a immédiatement pris contact avec la ligne de crise-Corona du gouvernement fédéral dans le but de d’offrir, à partir du 27/04/2020, la possibilité aux amateurs de pouvoir, quand même, entraîner leurs pigeons individuellement. Une réponse a été demandée, au plus tard, pour aujourd’hui. Ci-après, le mail qui a été envoyé ce samedi :

La RFCB ( Royale fédération colombophile Belge) comptant +/- 16000 affiliés et membres effectifs en +/- 500 sociétés a suivi strictement les mesures imposées par le gouvernement fédéral dès le début de la crise corona.

Chaque semaine, nos membres et nos sociétés sont informés de l’état de la situation et nous les avons sensibilisés et leur avons imposé de suivre à la lettre les mesures mises en place par le gouvernement fédéral.

Le début de la pandémie Covid -19 tombait en même temps que la saison colombophile, les pigeonneaux (nés en 2020) doivent être, dans une première phase, entraînés ce qui signifie que l’amateur met ses pigeonneaux dans un panier et les lâche en pleine nature à une distance de +/- 25 kms si bien que les pigeons rejoignent leur colombier. A chaque fois que les pigeons sont entraînés, la distance entre le lieu de lâcher et le colombier augmente.

Les pigeons doivent, pour leur propre bien-être, être lâchés à ces distances progressives afin de ne pas perdre leur faculté d’orientation et leur envie de rentrer au colombier.

Les raisons pour lesquelles ces entraînements sont indispensables au bien-être animal sont :

Les pigeonneaux, qui restent trop longtemps au colombier et ne sont pas entraînés, perdent leur capacité d’orientationLes pigeons, qui perdent leur capacité d’orientation, s’égarent et ne rentrent pas au colombierLes pigeons égarés s’épuisent, ne trouvent plus, à un certain moment de nourriture et en meurent.

La théorie explicitée ci-avant est appuyée par des vétérinaires spécialisés dans les pigeons voyageurs (annexés).

L’entraînement individuel a reçu un avis positif des services du bien-être animal de Wallonie et de Flandre (voir annexe).

Dans les pays limitrophes, comme les Pays-Bas et l’Allemagne, où la pandémie sévit également, les entraînements individuels sont actuellement autorisés par les services gouvernementaux compétents.

De plus, des études scientifiques ont démontré que le pigeon ne pouvait pas transmettre le virus (voir annexe).

Pouvez-vous, aujourd’hui ou demain (25 ou 26/04/2020), nous confirmer que de tels entrainements pourraient être organisés à partir du lundi 27/04/2020 ou sinon, à partir du 04/05/2020 ?

Nous devons, le 27/04/2020 prochain, informer nos amateurs et nos sociétés à ce sujet.

Nous vous remercions pour une réponse rapide.

Le Président National,

Pascal Bodengien.

Hier et aujourd’hui, nous avons pris contact avec la ligne du centre de crise « Corona » du gouvernement fédéral ET

dans le cadre du bien-être de nos pigeons, nous avons obtenu dès aujourd’hui

le feu vert pour l’entraînement individuel de nos pigeons uniquement sur le territoire Belge


GO GO GO!!!

Un grand merci aux services compétents du bien-être animal de Wallonie et de Flandre et aux vétérinaires spécialisés !

Nous souhaitons préciser que l’entraînement INDIVIDUEL autorisé, dès aujourd’hui, est UNIQUEMENT permis dans le cadre du « BIEN-ETRE ANIMAL » et NON dans le cadre du « SPORT », c.-à-d. que l’autorisation d’entraînement individuel n’est pas donnée en vue de la préparation de nos pigeons aux prochains concours, mais dans l’optique que des pigeons non entraînés perdent leur faculté d’orientation et ne rentrent plus au colombier.

La RFCB demande à ses amateurs d’entraîner leurs pigeons dans la mesure du possible le matin et à une distance de +/- 25 kms maximum afin que les amateurs, lâchant leurs pigeons au colombier, ne subissent de trop grosses pertes . Dans des cas exceptionnels (travailleurs, aides-soignants, …), l’entraînement individuel pourra se faire à un autre moment.

Des nouvelles positives ont également été reçues de la France. Là, des assouplissements sont annoncés à partir du 11 mai 2020.

Ni la RFCB, ni ses sociétés restent les bras croisés:

La RFCB a, à l’heure actuelle, demandé des offres de prix afin d’envisager l’achat groupé de gel alcoolique et ce, afin que les sociétés s’en procurent à un prix raisonnable auprès de la RFCB.En ce qui concerne également la location et l’achat par les sociétés d’un moyen de paiement (bancontact), des informations ont été prises mais l’achat ou la location de tels terminaux de paiement dépend d’une banque à l’autre. Si vous optez pour un tel moyen de paiement, nous conseillons les sociétés de prendre contact avec leur organisme bancaire. On peut encore y travailler avec les solutions déjà proposées comme les virements, les paiements en avance,…Nous avons déjà appris de la part de certaines sociétés qu’elles sont fortement occupées dans leur préparatifs afin de respecter les mesures imposées en matière de ‘social distancing”, comme, par exemple, la démonstration faite ci-dessous par le vice-président national de la RFCB , Mr Wim Logie

Quelques informations pratiques:

Mise en place d’une telle installation:45 minMatériel utilisé: plastique épais transparant, en vente dans les magasins de bricolage (+/- 6,00 EUR du mètre courant – largeur 140 cm)disposant d’un sas de telle manière à éviter tout contact entre l’amateur et l’enlogeur coût de ce travail (2 tables d’enlogement) : +/- 40,00 EUR Après l’enlogement, il est impératif de désinfecter le plastique Firmes livrant un Plexiglas, à l’adresse de la société, et ce dans les 48 heures, au prix de 60,00EUR/m² : Metaplex 03/820.96.90 info@metaplex.be

Q Creations 065/35.99.94

Nous le faisons pour TOUS nos amateurs, jeunes ou vieux, homme ou femmes, nous le faisons pour CHACUN et SURTOUT POUR NOS PIGEONS

Pour les membres du CAGN,

Le Président National,


Pascal Bodengien.


19/04/2020

We denken hier mee een prachtlocatie gevonden te hebben om indien groen licht van de overheid en de KBDB de eerste inkorvingen voor leervluchten op een veilige manier in half open lucht te kunnen laten doorgaan.
De gezondheid van iedereen staat voor ons op de eerste plaats.
Dank aan de mensen van FC Gullegem en het gemeente bestuur Wevelgem die zo vrij waren om indien nodig ons die accomodatie ter beschikking te stellen .
Indien speelvluchten voorzien worden gaan we zolang ons lokaal gesloten blijft, uitwijken naar een locatie met een gesloten ruimte en voldoende parking.
Later meer info....

Het bestuur.

IMG-20200408-WA0004jpg

IMG-20200408-WA0001jpgIMG-20200408-WA0002jpg

17/04/2020

Wij kregen zopas van KBDB nationaal de eerste richtlijnen voor het geval dat er opleervluchten mogen zijn. Bedankt in ieder geval aan het bestuur dat zij ons de nodige instructies en richtlijnen reeds vroeg doorgeven.

Wij hadden reeds contact opgenomen met FC Gullegem en het Gemeentebestuur Wevelgem, met de vraag om een deel van de accommodatie van de voetbalvereniging te kunnen gebruiken, en onze vraag werd positief onthaald.

Wij hebben daar veel parking, wij kunnen zo nodig honderden manden klaarzetten, en alles in het werk stellen om te werken volgens de richtlijnen.

Graag hadden wij van jullie reeds de Paramyxoformulieren ontvangen. Ofwel inscannen en versturen via mail naar : gullegemseduivenmaatschappij@gmail.com, ofwel opsturen naar ons secretariaat : Dominique Dubrul, Voorzienigheidsstraat 38, 8500 Kortrijk. De formulieren moeten ons vooraf bereiken !!!!

Verdere instructies zullen nog volgen.

Wij geven u nu reeds het GPS-adres van de terreinen: Poezelhoek 12, 8560 Gullegem.

Het zal van ons allen afhangen of we in de nabije toekomst nog met duiven kunnen spelen!!!

Het spreekt vanzelf dat, als de cafés weer opengaan, wij naar ons vertrouwde lokaal café Merlijn gaan.

Dus volg strikt de richtlijnen die jullie krijgen.

Namens het bestuur

De voorzitter

Paul CuvelierMededeling van de KBDB  07/04/2020


De KBDB ontving vandaag een e-mail van de voorzitter van de Franse federatie met de melding dat bepaalde Belgische liefhebbers individuele opleringen uitvoeren op Frans grondgebied

Deze praktijk is eveneens verboden en in strijd met de richtlijnen van de Belgische en Franse overheidsdiensten.

Liefhebbers die in gebreke blijven, riskeren enorme sancties.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.Mededeling van de KBDB  06/04/2020


Mededeling van de KBDB

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen te verduidelijken dat het verbod tot het individueel opleren van de duiven NIET werd opgelegd door de KBDB doch door de federale overheid aangezien UITSLUITEND essentiële verplaatsingen worden toegelaten.

Het individueel opleren van duiven kan niet worden gecatalogeerd onder de noemer van “in het belang van het welzijn van onze duiven” aangezien de duiven op het hok mogen worden uitgelaten.

Van zodra versoepelingsmaatregelen worden aangekondigd zal de KBDB uiteraard de nodige stappen ondernemen bij de bevoegde overheidsdiensten teneinde het individueel opleren van duiven toch toe te laten. Actueel vragen wij iedereen solidair de opgelegde maatregelen strikt na te leven.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich van bewust dat voor een duivenliefhebber dergelijke maatregelen soms moeilijk te begrijpen vallen maar het is in het belang van eenieders gezondheid.

Wij wensen nogmaals te herhalen om een oudere of hulpbehoevende collega-duivenliefhebber niet uit het oog te verliezen en hen bij te staan met raad en daad maar ook met een helpende hand mits uiteraard rekening te houden met de door de federale overheid opgelegde beperkingsmaatregelen.

Hartelijk dank voor het begrip en het stipt opvolgen van de genomen maatregelen door de bevoegde overheidsdiensten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
Zoals beloofd, de wekelijkse update voor onze leden ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

Vooreerst wensen wij iedereen te bedanken die de beperkingsmaatregelen strikt hebben opgevolgd niettegenstaande het prachtige duivenweer, hetwelk wij afgelopen weekend mochten beleven. We zijn er van overtuigd dat het overgrote en het merendeel van onze liefhebbers zich hebben gehouden aan de opgelegde regels.

De KBDB en de nationale voorzitter worden momenteel “overstelpt” met gefundeerde en dagelijkse vragen over de problemen, waar duivenliefhebbers worden mee geconfronteerd en waarop soms de KBDB ook geen duidelijke uitleg kan verschaffen. We pogen hierop steeds een antwoord te bekomen bij de bevoegde federale overheidsdiensten maar ook voor deze laatste is het niet altijd mogelijk om hierop een pasklaar antwoord te verstrekken.

Ook vragen dewelke beginnen met “ik heb horen zeggen dat…”. Roddels worden snel verspreid !

Geloof niet altijd wat wordt verteld en zoals wij sinds de uitbraak van de coronacrisis steeds hebben getracht, zullen wij op het juiste moment officieel communiceren.

Verschillende leden, zowel uit Vlaanderen als Wallonië, onderhouden goede relaties met verantwoordelijken uit andere federaties. Zij verstrekken ons nuttige informaties zodat wij hierop kunnen anticiperen en inspelen.

Wij willen ook deze leden bedanken voor het doorspelen van deze betrouwbare informatie. Oprechte dank iedereen !

Toch willen wij als KBDB enkele onzekerheden wegwerken en enkele bemerking nogmaals in de verf zetten:

Programma nationale en internationale wedvluchten 2020

Op vraag van de KBDB hebben enkele organisatoren voorstellen geformuleerd aangaande de (inter)nationale vluchtkalender 2020 en dit in functie van een eventuele tot op heden nog niet welbepaalde latere startdatum van het duivenseizoen 2020.

Actueel circuleren deze project-kalenders reeds op sociale media.

U zult begrijpen dat deze project-kalenders actueel totaal geen waarde hebben aangezien de stardatum van het seizoen 2020 nog niet is gekend.

De KBDB zal, van zodra het sportseizoen aanvangt, deze kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2020 opstellen.

Individueel opleren van duiven – beperkingsmaatregelen

De KBDB verneemt uit verschillende bronnen dat er in deze periode, waarin beperkingsmaatregelen gelden, op verschillende plaatsen individuele lossingen worden uitgevoerd. We hopen dat deze inbreuken op de algemene beperkingsmaatregelen slechts betrekking hebben op enkele oneerlijke en respectloze duivenliefhebbers.

De KBDB wil verduidelijken waarom zij dergelijke praktijken veroordeelt:

Het is geen essentiële verplaatsing en dit individueel opleren is niet onmisbaar noch gekoppeld aan het respect voor het welzijn van de duiven;


Op sportief vlak KAN HET NIET dat bepaalde liefhebbers, waarvoor beperkingsmaatregelen worden opgelegd, hun duiven kunnen opleren terwijl anderen, die werken in het algemeen belang van eenieder (zoals verplegers/verpleegsters, artsen, arbeiders in de voedingssector, chauffeurs, enz.) of oudere en/of geïsoleerde liefhebbers, dewelke niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de in normaal geziene omstandigheden georganiseerde collectieve lossingen, niet van dezelfde mogelijkheid kunnen genieten;


Dergelijke overtredingen, indien vastgesteld door de autoriteiten, zouden de toekomstige stappen van de KBDB ter versoepeling van de beperkingsmaatregelen en het verlenen van herstartmaatregelen, specifiek verbonden aan de duivenliefhebberij, in het gedrang kunnen brengen. In dit perspectief is het van essentieel belang dat onze federatie in deze crisisperiode aantoont dat zij haar leden en de duivensportactiviteiten, in de brede zin van het woord, in de hand hebben.

De KBDB wordt gecontacteerd door liefhebbers met info over collaga-duivenliefhebbers (nummerplaten, kleur wagens, tijdstip, plaats alwaar de duiven worden gelost,…) die de opgelegde maatregelen aan hun laars lappen en toch hun duiven gaan opleren. DIT KAN NIET! De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zullen zich buigen over het eventueel opleggen van sancties tegenover dergelijke onverantwoorde leden.

Bijgevolg vraagt ​​de KBDB haar leden om de nationale richtlijnen met betrekking tot de beperkingsmaatregelen te respecteren, om, indien nodig, gebruik te maken van de specifieke maatregelen die werden genomen in het kader van dierenwelzijn en om zich tenslotte sportief te gedragen ten overstaande van de andere liefhebbers.

Uiteraard zijn ook de buitenlandse lossingen verboden in België en worden er actueel GEEN lossingsvergunningen voor dergelijk aanvragen afgeleverd. Mocht u echter weet hebben van het feit dat onze buitenlandse collega’s dergelijke wilde lossingen in België uitvoeren, gelieve ons hierover dan ook te informeren zodat wij de betrokken federatie op de hoogte kunnen brengen. Gelieve ons hiervoor dan ook volgende gegevens mede te delen:

Type voertuig


Nummerplaat


Plaats waar de duiven werden gelost


Tijdstip van lossing


We zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje en samen moeten we natuurlijk solidair handelen en dit in het belang van de gezondheid van iedereen maar ook in het belang van het imago van onze federatie.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien

PERSMEDEDELING van de KBDB   30/03/2020

 Zoals beloofd, een wekelijkse update in verband met de maatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van het coronavirus en de stappen die door de nationale raad van beheer en bestuur werden ondernomen teneinde enige versoepelingen te bekomen in het belang van onze duiven maar waarbij de gezondheid van onze liefhebbers en medewerkers van de verenigingen van primordiaal belang is. 

Vooreerst wensen wij onze liefhebbers hartelijk te danken om de opgelegde maatregelen, hoe moeilijk soms ook, in een periode, alwaar in normale omstandigheden het startschot van een nieuw seizoen wordt gegeven, strikt te respecteren. 

Sommige beslissingen die worden opgelegd zijn voor ons moeilijk te begrijpen maar we zijn er van overtuigd dat deze worden genomen in het belang van en uit veiligheid voor ieder van ons. 

De nationale raad van beheer en bestuur heeft echter een versoepeling bekomen voor wat betreft het ophalen van verdwaalde en aangekochte duiven. 

Rekening houdend met het welzijn van onze duiven hebben wij bevestiging bekomen dat dergelijke ophalingen behoren tot “de essentiële verplaatsingen”. 

Bij de ophaling dienen uiteraard de maatregelen van “social distancing” te worden gerespecteerd. De duif/duiven dienen in een mand te worden geplaatst op het eigendom maar buiten de woning zodat de eigenaar deze duif/duiven in zijn persoonlijke mand kan plaatsen. 

Teneinde geen problemen te ondervinden, in geval van politiecontrole, raden wij u aan de huidige persmededeling evenals uw KBDB-lidkaart, het eigendomsbewijs evenals het mail-, sms-verkeer voor wat betreft de duif/duiven dewelke deze verplaatsing verrechtvaardigen, mee te nemen. 

Inenting van onze duiven tegen paramyxovirose : 

Het merendeel van de jonge duiven werden reeds ingeënt tegen paramyxovirose. Voor de duiven dewelke nog dienen ingeënt te worden, raden wij u aan uw veearts te contacteren. Deze laatste zal u, rekening houdend met de hen opgelegde richtlijnen, de nodige informatie verstrekken. 

Wat met de start van het seizoen 2020?

Zoals iedereen via de verschillende mediakanalen heeft kunnen vernemen, werden afgelopen vrijdag GEEN versoepelingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale overheid. Dit moeten wij strikt respecteren. 

De nationale raad van beheer en bestuur zal, van zodra we de strijd tegen het coronavirus onder controle hebben, vragen om, gedisciplineerd, opleervluchten, te mogen organiseren. Hiervoor is het uiteraard, in de huidige stand van zaken, nog te vroeg. De gezondheid van onze liefhebbers en onze helpers in de verenigingen primeert. We vragen jullie nog wat geduld.

 Het dossier van “de roofvogels” heeft ook door de uitbraak van het covid-19 virus vertraging opgelopen. Wij willen er evenwel op wijzen dat wij dit dossier zeker en vast niet uit het oog zijn verloren en ook hierin verdere stappen zullen ondernemen. Er dient met “natuurpunt” in discussie te worden gegaan. Een pluspunt is dat ook zij ons probleem begrijpen en inzien dat er iets moet worden ondernomen. 

Ter voorbereiding van dit onderhoud is de nationale raad van beheer en bestuur actueel bezig om de duivenliefhebbersconcentratie in België op kaart te brengen. We proberen zo snel als mogelijk ook hierin een doorbraak te bekomen. 

Wij houden jullie verder op de hoogte! 

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De Nationale Voorzitter,

Pascal Bodengien.

In het kader van de maatregelen tegen corona zal ons lokaal café Merlijn zeker al 3 weken gesloten zijn. Toch geven wij toch de kans aan de liefhebbers om ringen te bestellen .

De voorzitter Paul Cuvelier, Hoge Kouter 8, 8560 Gullegem, telefoon 0498/433532 zal daarvoor bereikbaar zijn.

Je maakt eerst een telefonische afspraak met Paul voor uw bestelling. De ringen worden verstuurd na ontvangst van betaling

Het koppelen van de chipringen kan pas na het opgeven van de maatregelen gebeuren.

Daarmee hopen wij toch iedereen te kunnen helpen in deze toch wel uitzonderlijke tijden

Namens het bestuurLossingsinformatie :    Martens   KBDB        KBDB West Vlaanderen           Aanmelden verdwaalde duiven            Prachtige animatie ivm windrichting,bewolking        Webcam Arras          KBDB

Volg ons nu ook via onze facebook pagina  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.